Thursday, December 10, 2009

Jakob Bjerg Exner


Jakob Exner
Jeg er uddannet arkitekt fra afdeling 2, By og Bygning, på Kunstakademiets Arkitektskole i København. Jeg kom til Grønland for 1½ års tid siden, hvor jeg startede som byplanlægger i den nuværende kommune, Kommuneqarfik Sermersooq. Jeg har i løbet af min studietid blandt andet arbejdet for tegnestuerne Nord Aps og La+K i København, og mit arbejde har hovedsagligt fokuseret på byudvikling og særligt på de sammenhænge, der i denne forbindelse opstår mellem sociale og fysiske aspekter. Indtil videre har jeg udarbejdet projektforslag til byudviklingsprojekter i Grønland, Danmark, Sverige, Norge og Ghana.
Min primære rolle i dette projekt er informationskoordinering mellem projektets rådgivere og kommunens administration og jeg har blandt andet skrevet projektbeskrivelsen.